UKS VICTORIA

 O klubie

Historia

W roku 2006 z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum w Kąkolewnicy powstał Uczniowski Klub Sportowy ,,VICTORIA’’. Wpisany do Rejestru Stowarzyszeń   Kultury Fizycznej i ich związków, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim pod pozycją  50 w dniu 3.10.2006 r. Siedzibą Klubu jest Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kąkolewnicy.


Cele  i zadania Klubu

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców,  klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.


Zarząd 

Prezes - mgr Cezary Michaluk

Wiceprezes - mgr Krzysztof Brygoła

Sekretarz - mgr Anna Wawrzosek

Członek zarządu - mgr Aneta Jakoniuk

Członek zarządu - mgr Jacek Karwowski


Komisja Rewizyjna  –

Przewodnicząca - mgr Bożena Wawryniuk

Sekretarz - mgr Marzena Siłuch

Członek - mgr Aneta Zarzycka.

 

Sekcje 

1.  Siatkówka

2.  Piłka nożna halowa

3.  Piłka nożna

    • dziewczęta  prowadzi mgr Anna Wawrzosek
    • chłopców  prowadzi  mgr Cezary Michaluk 
    • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu
    • cykl treningów podporządkowany jest przygotowaniem do zawodów, wyłonieniem reprezentacji szkoły oraz poprawą umiejętności siatkarskich i piłkarskich naszych uczniów.

 

Współpraca

Klub współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy i powiatu  (PSZS w Radzyniu Podlaskim, UG w Kąkolewnicy, KS ,,GROM’’ w Kąkolewnicy, OSP w Kąkolewnicy,  PSP w Radzyniu Podlaskim)

 

Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy ,,VICTORIA’’ w Kąkolewnicy

21 – 302   Kąkolewnica  ul. Szkolna 4

tel.  83 3722150

e –mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.