,,WOLONTARIAT PCK – AKTYWACJA”

 

           Dnia 30 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący projekt ,,WOLONTARIAT PCK – AKTYWACJA”.

Szkolenie z I pomocy

            Dnia 15 i 17 listopada 2016r. odbyło się szkolenie z I pomocy dla wolontariuszy PCK przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

Wolontariat PCK - Aktywacja

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Wolontariat PCK – Aktywacja” realizowanego  przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przy współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

            Realizacja projektu ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w działalność wolontariacką w swoich środowiskach lokalnych, rozwój idei wolontariatu oraz inspirowanie  aktywności do działań wolontariackich wśród uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych.

            W ramach realizacji projektu zaplanowano warsztaty dla uczniów na temat:

1. idei wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza/ki, zasad działania Szkolnego Koła PCK, wolontariat a  PCK (2 godziny)

2. zdrowia i zdrowego stylu życia (8 godzin).

Dnia 15 i 17 listopada 2016r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy dla wolontariuszy PCK przeprowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

            Celem zajęć było uświadomienie uczniów jak należy prawidłowo zachować się  w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz przygotować młodzież gimnazjum do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy.

            Podczas spotkania uczniowie mogli sprawdzić się robiąc resuscytację na fantomie. Przypomniane zostały zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa, skaleczenia, oparzenia, złamania i zakrztuszenia.

            W związku ze zbliżającym się dniem walki z AIDS został poruszony problem tolerancji wobec osób nosicieli HIV i chorujących na AIDS. Uczniowie zapoznani zostali  z realnymi faktami dotyczącymi dróg zakażenia wirusem HIV, sposobami zapobiegania takim zakażeniom.

            Teraz na pewno każdy z wolontariuszy poradziłby sobie z udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczniowie mając taką wiedzę czują się bezpieczniejsi tak jak osoby z ich otoczenia.