Doradztwo zawodowe 2018/2019

  • Drukuj

 

PLAN PRACY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2018-2019

Lp.

Zadanie do realizacji

Adresat

Odpowiedzialny

Czas realizacji

1

Diagnoza zapotrzebowania na informacje doradcze

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

wrzesień

2

Badanie losów absolwentów

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy klas

wrzesień- październik

3

Zamieszczenie planu działań doradcy zawodowego
na rok szkolny 2018/2019
na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

wrzesień

4

Zamieszczanie materiałów
i ciekawych linków na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

Według potrzeb

5

Przygotowanie i aktualizowanie gazetki zawodoznawczej
na korytarzu.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

Cały rok

6

Gromadzenie i udostępnianie materiałów związanych
z doradztwem zawodowym
w formie papierowej i/ lub elektronicznej.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

Cały rok

7

Realizacja zajęć z uczniami:

Informacja zawodowa- czyli co warto wiedzieć o zawodach?

Strategia wyboru zawodu: chcę, mogę, potrzeba.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Ścieżki kształcenia.

Kl. III

Wychowawcy klas/ pedagog

4 godziny

8

Realizacja zajęć z rodzicami:

Proces podejmowania decyzji.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne, rekrutacja

Kl. III

Wychowawcy klas

Szkolny doradca zawodowy

 

I semestr

 

II semestr

9

Psychoedukacja rodziców (konsultacje, prelekcje, spotkania)

rodzice

Doradca zawodowy, pedagog, psycholog

według potrzeb

10

Spotkania z ciekawymi ludźmi- zawodami

uczniowie

Samorząd Uczniowski i opiekun SU

1 raz w roku

11

Wycieczka do zakładu pracy

uczniowie

Szkolny doradca zawodowy

II semestr

12

Wyjazdy na Dni Otwarte/Targi pracy

uczniowie

Szkolny doradca zawodowy

zgodnie z harmonogramami szkół

13

Współpraca nauczycieli, wychowawców ze specjalistami szkolnymi

Wychowaw-cy, nauczyciele

doradca, pedagog, psycholog,

Według potrzeb

14

Udzielanie indywidualnych porad uczniom (we współpracy z Mobilnym Centrum Kariery)

Kl. III

Szkolny doradca zawodowy

II semestr oraz według potrzeb

15

Realizacja tematyki zawodoznawczej na języku polskim, WOSie, językach obcych.

uczniowie

Nauczyciele przedmiotowcy

Cały rok

16

Udostępnianie uczniom materiałów związanych
z interesującymi ich grupami zawodów.

Kl. III

Szkolny doradca zawodowy

od października

17

Przedstawienie oferty szkół ponadpodstawowych

Klasa III

Szkolny doradca zawodowy/ przedstawiciele szkół

Według potrzeb/ zgodnie z harmonogramem

18

Pogadanki z przedstawicielem MCK w Radzyniu Podlaskim
 i pośrednika pracy.

Klasa III

Szkolny doradca zawodowy

Według potrzeb

19

Wdrażanie uczniów do poszukiwania informacji w sieci.

Zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Klasa III

Nauczyciele informatyki

Cały rok

 

czerwiec

20

Prawidłowe przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
np. CV, listu motywacyjnego

Klasa III

MCK w Radzyniu Podlaskim

maj

21

Podsumowanie i ewaluacja

Kl. III

Szkolny doradca zawodowy

Wg. potrzeb