Co po gimnazjum???

Aby dokonać przemyślanego wyboru szkoły, warto przed podjęciem decyzji co do jego typu ( na razie jesteśmy na etapie typu a nie wyboru konkretnej placówki )poznać ich specyfikę, zobaczyć jakie poszczególne szkoły dają możliwości kształcenia.
Dokonując wyboru ścieżki ponadgimnazjalnej warto kierować się następującym schematem:

 Dobry wybór szkoły powinien być zgodny z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami. A więc w pierwszej kolejności należy jak najlepiej poznać siebie – im więcej o sobie wiemy, tym łatwiej będzie nam podjąć decyzję odnośnie naszej dalszej przyszłości.

Kolejnym krokiem jest poznanie różnych zawodów i ich specyfiki. Fajnie jeśli są one powiązane z naszymi zainteresowaniami i pasjami. Ale wybierając dany zawód musimy również wziąć pod uwagę nasze zdrowie, temperament czy osobowość. Nie każdy zawód który się nam podoba jest dla nas stworzony. Spróbujmy zasięgnąć wiedzy o zawodach z różnych źródeł : Internet, rodzina, znajomym, itp. Poszukajmy osób, które pracują w interesującym nas zawodzie i skonfrontujmy naszą wiedzę z ich doświadczeniem. Wybierając zawód zwróćmy też uwagę na to jakie są prognozy zatrudnienia w przyszłości, zarobki czy możliwości dalszego rozwoju.

Mając wybrany typ szkoły/ ewentualny zawód możemy skupić się na wyborze konkretnej placówki. To na co w głównej mierze powinniśmy zwrócić uwagę to:
-poziom kształcenia w szkole,
– osiągnięcia uczniów,
– zdawalność egzaminów,
– rodzaj oferowanych zajęć pozalekcyjnych,
– możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji,
– udział szkoły w projektach – (np. unijnych, wymiany między państwami, itp)
– ogólną panującą atmosferę w szkole
– opinię o szkole funkcjonującą w środowisku lokalnym – renoma szkoły
– odległość szkoły od domu

Pamiętajmy aby podczas wyboru szkoły nie sugerować się decyzjami swoich rówieśników. Jeśli jedynym powodem wyboru danej placówki jest to ,że moja najlepsza koleżanka lub kolega chce tam iść/ lub zapewnienia przyjaciół, że „będzie fajnie” to nie jest to zbyt dobry pomysł. Ponieważ może się okazać, że po miesiącu lub dwóch nauki w danej szkole stwierdzę, że to nie jest jednak to… I co wtedy? Nowa szkoła albo co gorsza stracony rok???

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie jest łatwy, ale pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym wyborze osamotnieni. W domu są rodzice, ewentualnie starsze rodzeństwo czy dalsza rodzina, która chętnie nam pomoże czy doradzi. A w szkole są nauczycieli, którzy również służą radą i pomocą. Ważne aby tej decyzji nie zostawiać na ostatnią chwilę i zacząć się już teraz poważnie nad nią zastanawiać.