Ciekawe linki o zawodach, szkołach ponadgimnazjalnych, rynku pracy... a nawet studiach

Gra Tajemnice Aeropolis pomaga w poszukiwaniu i rozwijaniu talentów
oraz w podejmowaniu wyborów  à  http://www.talentgamedownload.pl/   
(materiał filmowy o grze à https://www.youtube.com/watch?v=ZVB1V5U-m8E

Gra KRKlot, której każdy etap kończy się quizem na temat rynku pracy i edukacji  à http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/gra

                           ZAWODY

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator
Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka 193 zawodów. Klikając na dany zawód możemy dowiedzieć się podstawowych informacji o zawodzie typu: kwalifikacje zawodowe, typ szkoły który należy ukończyć, jak wygląda kariera edukacyjna i zawodowa.
www.doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody
Na tej stronie znajduje się przewodnik po zawodach ułożony alfabetycznie. Klikając na dany zawód mamy pełną jego charakterystykę, którą możemy porównać z informacjami uzyskanymi z innych źródeł. Jeśli nie jesteśmy w stanie połączyć się z tą stroną , można również wpisać frazę: „DORADCA 2012” w wyszukiwarkę GOOGLE .

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzaminy-zawodowe-left/nowy-egzamin-zawodowy/25-egzaminy-zawodowe/183-informatory
Na tej stronie znajdziecie 183 informatory o zawodach, które można zdobyć kończąc zasadniczą szkołę zawodową, technikum lub szkołę policealną. Klikając na dany zawód otwiera się informator, w którym znajdują się ogólne informacje o egzaminie zawodowym (tzw. moduł 1). W module 2 – znacznie dla nas ciekawszym – znajdują się informacje:
– o zawodzie
– o kwalifikacjach który dany zawód posiada ( a więc i o liczbie egzaminów, które będziemy musieli zdać aby ten zawód uzyskać. Przypominam, iż każda kwalifikacja oznacza jeden egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.
W module 3 znajdują się przykładowe pytania egzaminacyjne z części teoretycznej i praktycznej (przeglądając tę część możemy się pobieżnie zorientować czego będziemy się uczyć w danym zawodzie)
www.perspektywy.pl
W zakładce : ZAWODY -znajdują się zawody przypisane do konkretnych działów. Większość z tych zawodów obejmuje naukę na studiach wyższych. Podana jest krótka charakterystyka zawodu z z informacją o ewentualnych studiach, które trzeba ukończyć aby dany zawód uzyskać.
http://www.zawodowe.com/kategorie/
Klikając na znajdujące się na tej stronie poszczególne kategorie typu : edukacja/finanse i bankowość/handel i sprzedaż /inżyniera i budownictwo/medycyna i farmacja/obsługa pojazdów i maszyn/prawo i administracja/służba publiczna/telekomunikacja i IT/turystyka i rekreacja/pozostałe – znajdujemy przypisane do nich zawody wraz z ich skróconym opisem, ewentualnymi zarobkami oraz ścieżką kształcenia.
http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodowe-1/o-zawodach
Na tej stronie znajdziemy opisy ciekawych, często nietypowych zawodów, takich jak np. fundraiser, groomer, headhunter, kosmetolog, inżynier biomedyczny, asystent rodziny , hipnoterapeuta i wiele innych….. W opisie danego zawodu czytamy o zadaniach zawodowych, środowisku pracy, wymaganiach psychologicznych, fizycznych, zdrowotnych, warunkach podjęcia pracy w zawodzie, ścieżkach kształcenia, możliwym awansie, zatrudnieniu czy płacach.

http://www.careego.pl/category/zawody/
W zakładce „ZAWODY” znajdują się artykuły z opisami różnych zawodów bardziej lub mniej tradycyjnych, np. dyspozytor pogotowia, barista, webmaster, neurolog, pracownik stacji paliw, dziennikarz motoryzacyjny, lakiernik samochodowy, operator żurawia, motorniczy, logopeda, diagnosta samochodowy, audytor…. i wiele innych. W każdym artykule pokazana jest ścieżka kształcenia w danym zawodzie, zarobki, codzienna praca, czy ewentualne miejsca pracy. Opisy te, czasem z komentarzami, mogą stanowić początek zbierania informacji o danym zawodzie

RYNEK PRACY

www.barometrzawodow.pl

Poruszając się po stronie możemy sprawdzić konkretne województwo/powiat lub wpisać w umieszczoną na stronie wyszukiwarkę dany zawód i zobaczyć jak będzie wyglądało zapotrzebowanie w tym konkretnym zawodzie w najbliższym roku. Możemy również prześledzić lata poprzednie. Barometr zawodów potrafi pokazać dla danego powiatu, województwa zawody deficytowe ( a więc takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy), zawody zrównoważone (czyli takie, w których liczb ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób chętnych do podjęcia pracy w danym zawodzie), oraz zawody nadwyżkowe ( czyli te w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na mniejszą liczbę miejsc pracy w stosunku do zbyt wielu kandydatów).

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

www.perspektywy.pl
w zakładce: DLA GIMNAZJALISTÓW – znajduje się ranking najlepszych techników i liceów w Polsce
w zakładce: STUDIA, KIERUNKI STUDIÓW – znajdziemy wyszukiwarkę przeróżnych kierunków praktycznie na wszystkich uczelniach w Polsce. A klikając na wyszukane kierunki studiów możemy szybko dowiedzieć się najważniejszych rzeczy o zasadach przyjęć na dany kierunek( a więc np. jakie przedmioty powinniśmy wybrać na maturze i na jakim poziomie abyśmy mogli ubiegać się o przyjęcie na wytypowany przez nas kierunek). Możemy również porównywać dane uczelnie między sobą, po to aby wybrać dla nas najlepsza placówkę.

www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka szkół i placówek z terenu całej Polski organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe . Warto z niej skorzystać jeśli postanowisz w przyszłości poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

STUDIA
http://www.studia.mobi
Na tej stronie znajduje się wyszukiwarka uczelni wyższych publicznych i niepublicznych z rejestrem aktualnych kierunków studiów.
http://www.uczelnie.info.pl
Znajduje się tutaj katalog zawodów, kompleksowa baza informacji na temat rodzajów studiów zaocznych i dziennych, kierunków studiów, specjalizacji oraz aktualnych zasad rekrutacji.
http://www.tropiciel.maturzysty.pl
Chcesz iść na konkretne studia ale nie wiesz jaki profil liceum może Cię do nich przygotować? Lub wybrałeś profil, a co za tym idzie przynajmniej część przedmiotów zdawanych na maturze ale nie wiesz na jakie kierunki mógłbyś ewentualnie się dostać? Ta strona jest jak najbardziej dla Ciebie – znajduje się w niej wyszukiwarka kierunków studiów w zależności od zdawanych na maturze przedmiotów

WŁASNE PREDYSPOZYCJE

http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum

Na stronie znajdują się test zainteresowań oraz test predyspozycji zawodowych związanych ze środowiskiem pracy. Pozwolą Ci one określić czy twoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe są zgodne oraz wybrać ewentualną ścieżkę kształcenia.