Doradztwo zawodowe

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016-2017

 

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016-2017

 

Plan Pracy na rok szkolny 2016/17

 

Lp.

Zadanie do realizacji

Adresat

Odpowiedzialny

Czas realizacji

1

Diagnoza zapotrzebowania na informacje doradcze

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

wrzesień

2

Badanie losów absolwentów

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Wychowawcy klas

wrzesień- październik

3

Zamieszczenie planu działań doradcy edukacyjno-zawodowego na rok szkolny 2016/2017 na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

wrzesień

4

Zamieszczanie materiałów
i ciekawych linków na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

Według potrzeb

5

Przygotowanie i aktualizowanie gazetki zawodoznawczej na korytarzu.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

Cały rok

6

Gromadzenie i udostępnianie materiałów związanych
z doradztwem zawodowym
w formie papierowej i/ lub elektronicznej.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Szkolny doradca zawodowy

Cały rok

7

Realizacja zajęć z uczniami:

Jaki jestem? Oto jest pytanie.

Zainteresowania- inspiracja do działania i sposób na relaks.

Czy współpraca się opłaca?

Rozwijam skrzydła- podsumowanie wiedzy o sobie.

KL. I

Wychowawcy klas/ pedagog

4 godziny

8

Realizacja zajęć z uczniami:

Ku własnym wyborom- zasady podejmowania decyzji.

Zarządzanie sobą w czasie.

Co z nami będzie?- wyznaczanie i formułowanie celów.

Świat zawodów- co to takiego?

Kl. II

Wychowawcy klas/pedagog

 

4 godziny

9

Realizacja zajęć z uczniami:

Informacja zawodowa- czyli co warto wiedzieć o zawodach?

Strategia wyboru zawodu: chcę, mogę, potrzeba.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Ścieżki kształcenia.

Kl. III

Wychowawcy klas/ pedagog

4 godziny

10

Pogadanki z rodzicami na temat:

Jak planować i stawiać cele?

Przygotowanie uczniów do wyborów edukacyjnych
i zawodowych.

Kl. I

Wychowawcy klas/ psycholog szkolny

 

I semestr

II semestr

 

11

Pogadanka z rodzicami na temat:

Jaki jest potencjał mojego dziecka?

Ulotka dla rodziców: Informacja zawodowa- czyli co warto wiedzieć
o zawodach?

Kl. II

Wychowawcy klas

Szkolny doradca zawodowy

 

 

I semestr

 

II semestr

12

Realizacja zajęć z rodzicami:

Proces podejmowania decyzji.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne, rekrutacja

Kl. III

 

Wychowawcy klas

Szkolny doradca zawodowy

 

I semestr

 

II semestr

13

Psychoedukacja rodziców (konsultacje, prelekcje, spotkania)

rodzice

Doradca zawodowy, pedagog, psycholog

według potrzeb

14

Propozycja projektu edukacyjnego:

Jakie zawody mają przyszłość?

Kl. II

Szkolny doradca zawodowy

 

15

Spotkania z ciekawymi ludźmi- zawodami

uczniowie

Samorząd Uczniowski i opiekun SU

1 raz w roku

16

Wycieczka do zakładu pracy

zainteresowani uczniowie

Szkolny doradca zawodowy

II semestr

17

Wyjazdy na Dni Otwarte/ lekcje pokazowe

zainteresowani uczniowie

Szkolny doradca zawodowy

zgodnie z harmonogramami szkół

18

Współpraca nauczycieli, wychowawców ze specjalistami szkolnymi

wychowawcy, nauczyciele

doradca, pedagog, psycholog,

Według potrzeb

19

Udzielanie indywidualnych porad uczniom (we współpracy z Mobilnym Centrum Informacji zawodowej)

Kl. III

Szkolny doradca zawodowy

II semestr oraz według potrzeb

20

Realizacja tematyki zawodoznawczej na języku polskim, WOSie, językach obcych.

uczniowie

Nauczyciele przedmiotowcy

Cały rok

21

Udostępnienie uczniom gry Talent Game

Zainteresowani uczniowie

Szkolny doradca zawodowy

Cały rok

22

Udostępnianie uczniom materiałów związanych
z interesującymi ich grupami zawodów.

Kl. III

Szkolny doradca zawodowy

od października

23

Podsumowanie i ewaluacja

Kl. III

Szkolny doradca zawodowy

Wg. potrzeb

 

 

                                                                                   Opracowała: Agnieszka Radzikowska