Historia gimnazjum

Rys historii i powstania Gimnazjum w Kąkolewnicy

 

 

Zgodnie z decyzją Sejmu i władz oświatowych od 1999 r.  wprowadzono nową reformę, która między innymi wprowadziła do życia nowy organizm jakim jest Gimnazjum.

Gimnazjum nr 1 w Kąkolewnicy zaczyna zatem funkcjonować od 1 września 1999 r.

W projekcie organizacyjnym uwzględniono cztery oddziały A,B,C,D, które umiejscowiono
w budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy. Zamiejscowe oddziały E,F i G utworzono odpowiednio w budynkach szkół podstawowych: Brzozowicy Dużej, Polskowoli i Turowa.

 

Pierwszym dyrektorem Gimnazjum została Pani mgr Zofia Goławska – nauczyciel
z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem pedagogicznym.

Radę Pedagogiczną stanowili:

Zofia Goławska – dyrektor

Jolanta Nurzyńska – nauczyciel języka polskiego

Bogumiła Matejek  – nauczyciel języka polskiego

Iwona Sadło – nauczyciel języka polskiego

Ewa Mazur – nauczyciel języka polskiego

Piotr Szkurłatowicz – nauczyciel historii

Elżbieta Zakrzewska – Oksiejuk – nauczyciel historii i Wosu

Sławomir Woch – nauczyciel muzyki

Wanda Baran – nauczyciel matematyki

Zbigniew Ładny – nauczyciel matematyki

Marzena Siłuch – nauczyciel matematyki

Adam Mróz – nauczyciel matematyki

Arkadiusz Cap – nauczyciel informatyki

Krystyna Matejek – nauczyciel fizyki i chemii

Ewa Lecyk – nauczyciel biologii

Agnieszka Dołęga – nauczyciel w-f

Krzysztof Brygoła – nauczyciel w-f

Anna Wawrzosek – nauczyciel w-f

Bogusław Krzymowski – nauczyciel geografii

Kazimiera Kalenik – nauczyciel j. rosyjskiego

Agnieszka Gawryluk – nauczyciel języka angielskiego

Ks. Grzegorz Pyzlak – katecheta

Ks. Jan Dudka – katecheta

Ks. Bronisław Geresz – katecheta

Katarzyna Wajszczuk – katecheta

Mariusz Pudzianowski - Remont dachu w Podstawówce

Robert Lewandowski - skopał fundamenty

 

Pierwszy rok istnienia nowego ogniwa oświatowego jakim było Gimnazjum, to rok wytężonej pracy Dyrektora i całej Rady Pedagogicznej nie tylko w obszarze dydaktyki, ale i obszarze tworzenia od podstaw całej dokumentacji nowej szkoły, w tym Statutu, Szkolnego Systemu Oceniania, Regulaminów i innych ważnych dokumentów. Dzięki właściwemu nadzorowi
i własnej tytanicznej pracy Pani Dyrektor Zofii Goławskiej i zaangażowanego Grona Pedagogicznego udało się stworzyć pełną dokumentację pracy szkoły. Były to jednak trudne zadania z uwagi na rozproszenie oddziałów zamiejscowych w 4 miejscowościach.

 Rok 200/2001

Rok szkolny 2000/2001 spowodował drobne zmiany w składzie Rady Pedagogicznej Gimnazjum. Ze składu odeszli:

Ks. Bronisław Geresz

Ks. Grzegorz Pyzlak

Adam Mróz

Nowymi członkami Rady Pedagogicznej zostali:

Beata Giza – nauczyciel fizyki i chemii

Krystyna Kośmider – nauczyciel biologii

Elżbieta Pękała – nauczyciel języka rosyjskiego

Ks. Andrzej Kołodziejczyk – katecheta

Elżbieta Kołodziejczyk – katecheta

Elżbieta Kałuszyńska – katecheta

Joanna Kuszak – nauczyciel języka angielskiego

Iwona Mitrut – nauczyciel języka angielskiego

Edyta Pająk – katecheta

 Rok 2001/2002

W kolejnych latach pracy zmieniał się skład Rady Pedagogicznej i tak w roku 2001/2002 nowymi członkami Rady Pedagogicznej zostali:

Marzena Wasąg – nauczyciel języka polskiego

Renata Adamowicz- nauczyciel matematyki

Małgorzata Kostek – nauczyciel języka angielskiego

Tomasz Olesiejuk – nauczyciel w-f

 

Gimnazjum po raz pierwszy w swojej historii miało cały ciąg, a więc klasy pierwsze, drugie
i trzecie. Po raz pierwszy uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminów zewnętrznych
i ukończyli szkołę w liczbie 147 osób.

Rok 2002/2003

 

W nowym roku szkolnym 2002/2003 skład Rady Pedagogicznej zmienił się nieznacznie: Nauczycielami języka angielskiego zostali:

Jakubik Marek

Rola Agnieszka

Joanna Kusiak – Olesiejuk

 

Ten rok w pracy szkoły był w pewien sposób przełomowy. Decyzją Organu Prowadzącego utworzono na terenie Gminy – Gimnazjum w Olszewnicy, do którego włączono uczniów Olszewnicy, Lipniak i Polskowoli, oraz Gimnazjum w Brzozowicy wchodzące w skład Zespołu Oświatowego w Brzozowicy. W skład tego obwodu Gimnazjum weszły: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała i Mościska. W Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kąkolewnicy pozostało zatem 4 oddziały – klas pierwszych i po 3 oddziały klas drugich i trzecich.

 

W tym roku po raz pierwszy Pani dyrektor zaproponowała Radzie Pedagogicznej podjęcie działań nad wyborem przyszłego patrona Gimnazjum. Zrodził się pomysł, aby został nim K.K. Baczyński. W tym roku szkolnym szkołę ukończyło 80 absolwentów.

 

Rok 2003/2004

 

Nowym członkiem Rady Pedagogicznej w tym roku został :

ks. Stanisław Jastrzębski – katecheta

Katarzyna Paścikowska – nauczyciel języka angielskiego

 

W tym roku szkolnym szkoła przystąpiła do działań zmierzających do nadania imienia.
To wielkie wydarzenie wychowawcze nastąpiło w dniu 12 czerwca 2004 r. Gimnazjum nr 1
w Kąkolewnicy przybrało nazwę Publiczne Gimnazjum  im K.K. Baczyńskiego
w Kąkolewnicy. Gimnazjum otrzymało sztandar. Przygotowano widowisko „Czasy piastowskie. Noc Kupały”.

Od tego roku do tradycji szkoły weszły przepiękne widowiska historyczne z udziałem młodzieży przedstawiane z okazji Dnia Patrona. W tym roku szkołę ukończyło 82 uczniów klas trzecich.

 

Rok 2004/2005

 

Skład Rady Pedagogicznej uległ znowu drobnym zmianom. Pracę w naszej szkole po raz pierwszy rozpoczynają:

Anna Zdziechowska – nauczyciel języka angielskiego

Mariola Lewicka – nauczyciel języka angielskiego

Zdzisława Stadnicka – nauczyciel historii i Wosu

Cezary Michaluk – nauczyciel w-f

 

W miesiącu lutym 2005 roku Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum zostaje poproszona przez Organ Prowadzący o wyrażenie stanowiska w sprawie włączenia w skład Zespołu Oświatowego. Rada wydała opinię negatywną, odpowiednio ją motywując.

Dzień Patrona – widowisko historyczne nawiązywało do 60 – rocznicy zakończenia II wojny światowej i udziału bohatera K.K. Baczyńskiego w Powstaniu Warszawskim. W tym roku szkolę kończy 111 uczniów.

 

Rok 2005/2006

 

W skład Rady Pedagogicznej weszli nowi nauczyciele:

Barbara Krzymowska – nauczyciel języka angielskiego

Elżbieta Krasuska – nauczyciel języka polskiego

 

W czasie obchodów Dnia Patrona przygotowano widowisko historyczne: Starożytna Grecja, Rzym i Egipt – cywilizacja starożytna – powrót do korzeni. Brała w nich udział jak co roku cała młodzież gimnazjum.

Szkołę kończy 97 uczniów.

 

Rok 2006/2007

 

Nowi nauczyciele rozpoczynający pracę to:

Justyna Oszmian – nauczyciel języka angielskiego

Justyna Multan – nauczyciel języka rosyjskiego

Ks. Alfred Wasilak – katecheta

Bożena Wawryniuk – nauczyciel muzyki

 

W dniu patrona, szkoła przygotowuje przepiękne widowisko historyczne pt. „Losy Ziemi Kąkolewnickiej” z udziałem zaproszonych gości i całej młodzieży. Decyzją Rady Gminy od 1.09. 2007 r Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego wchodzi w skład Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy.

Szkołę kończy 86 uczniów.

 

Rok 2007/2008

Po raz pierwszy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego stali się uczniami Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy.

W tym roku szkolnym pożegnano długoletnią cenioną  w pracy dyrektor Panią Zofię Goławską, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Pozostawiła po sobie bogaty dorobek dydaktyczno – wychowawczy, integrując przy tym środowisko wychowawcze nauczycieli. To zaowocowało kontynuacją sprawdzonych form pracy zespołowej Grona Pedagogicznego.

 Dziękujemy jej za to.

Dyrektorem Zespołu został Wiesław Kłos.

Wicedyrektorem ds. Gimnazjum została Krystyna Matejek.

 

Nowymi członkami Rady zostali:

Anna Biernacka – nauczyciel biologii

Aneta Zarzycka– nauczyciel bibliotekarz

Sylwia Flis – nauczyciel chemii

Sylwia Chalimoniuk – nauczyciel języka angielskiego

Milena Adamowicz – psycholog Zespołu Szkół

 

Tematem dnia patrona był: Losy polskiej młodzieży na przestrzeni wieków – widowisko historyczne.

Ukończyło Gimnazjum 85 uczniów.

 

Rok 2008/2009

 

 

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł zmiany dotyczące kadry pedagogicznej.

Wicedyrektorem ds. gimnazjum został Bogusław Krzymowski.

Ponadto nowo zatrudnieni nauczyciele to:

Ks. Marcin Chruściel –  katecheta

Aneta Łubik –n-l biologii

Malwina Polikarczuk – n-l języka angielskiego

Agnieszka Małek – n-l języka angielskiego

Barbara Ładna – n-l geografii

Ponownie członkiem rady została Justyna Multan

W tym roku szkolnym unowocześniła się baza sportowa. Dzięki unijnym funduszom
i zabiegom Organu Prowadzącego powstał kompleks boisk „Orlik 2012”. Pozwoliło to rozwijać różne formy sportu i rekreacji. Realizując zadania wychowawcze związane
z postacią patrona szkoła przygotowała dla całej społeczności ziemi kąkolewnickiej całe Misterium Męki Pańskiej jako widowisko religijne. Spotkało się ono z bardzo pozytywnymi opiniami zważywszy na fakt, iż wzięła w niej udział cała młodzież szkolna. W tym roku mury szkoły opuściło 78  uczniów klas trzecich.

 

Rok 2009/2010

 

W Gronie Pedagogicznym pojawiła się nowa osoba – nauczyciel wychowania fizycznego
Pan Jacek Karwowski. Dzień Patrona połączony ze świętem szkoły, upamiętniło widowisko historyczne z udziałem całej młodzieży w strojach z epoki. Oddaliśmy hołd pomordowanym w Katyniu w 70 rocznicę tych tragicznych dla ojczyzny wydarzeń. Widowisko uzyskało bardzo pochlebne recenzje całego środowiska, w tym środowisk kombatanckich. Dowodem były podziękowania napływające z całej Polski. W tym roku szkołę ukończyło 80 uczniów klas III.

 

Rok 2010/2011

 

Skład Rady nie uległ zmianie. To pierwsza taka sytuacja w ciągu całej dotychczasowej historii Gimnazjum. Praca wychowawcza szkoły ukierunkowana była na postać Patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tematem przewodnim święta szkoły był Błogosławiony Jan Paweł II., któremu oddano hołd w postaci autorskiego widowiska z udziałem całej młodzieży szkolnej w lesie Baran. Ten Wielki Polak to orędownik całej młodzieży,
a szczególnie tej, której przedstawicielem był nasz młody poeta i żołnierz Kamil Baczyński. Ta  uroczystość środowiskowa prezentowała najważniejsze wydarzenia z życia ojca świętego według scenariusza autorskiego nauczycieli gimnazjum. Widowisko to efekt dobrze prowadzonej pracy wychowawczej szkoły. Szkołę ukończyło w tym roku 68 uczniów.

 

 

Rok 2011/2012

 

Nowym członkiem Rady Pedagogicznej został ks. Marek Rycio, który zastąpił ks. Marcina Chruściela przeniesionego decyzją Biskupa do Garwolina oraz Alicja Zieńczuk – nauczyciel języka polskiego. W związku z kończącą się kadencją dyrektora Zespołu Oświatowego
w Kąkolewnicy organ prowadzący przedłuża Wiesławowi Kłosowi funkcję dyrektora na kolejne 5 lat. Równocześnie decyzją Dyrektora i dzięki pozytywnej decyzji Rady Pedagogicznej przedłużono funkcję wicedyrektora Bogusławowi Krzymowskiemu na 5 lat. Szkołę kończy w tym roku 67 uczniów. W tym roku ze smutkiem pożegnaliśmy wieloletniego pracownika sekretariatu Gimnazjum Panią Mariannę Zalewską, która decyzją własną odeszła na zasłużoną emeryturę. Była ikoną naszej szkoły. Dziękujemy jej za pracę na rzecz szkoły
i młodzieży.

 

Rok 2012/2013

 

Nowym członkiem Rady Pedagogicznej został ks. Grzegorz Suwała, który zastąpił ks. Marka Rycio. Nowy rok szkolny rozpoczęło 199 uczniów.

 

 

 

 

W ciągu całego okresu istnienia w gimnazjum pracowało 67 nauczycieli, z których obecnie pracuje 24. Na rzecz szkoły z poziomu Gimnazjum pracuje 4 osoby, są to Panie z obsługi i administracji. W dotychczasowej historii Gimnazjum ukończyło 981 uczniów. Rok 2012/2013 będzie zatem rokiem jubileuszowym. Mury naszej szkoły opuści 1000 absolwent. To miłe wydarzenie będzie zaakcentowane na koniec roku szkolnego.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom za wkład pracy dla szkoły
i młodzieży. Dziękujemy również wszystkim rodzicom za wszelkie dowody pomocy
i przejawy sympatii.

 

 

Zebrał i opracował:

Wicedyrektor Gimnazjum Bogusław Krzymowski