Rada Rodziców

 

Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Publicznego Gimnazjum

 im. K. K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy w roku szkolnym 2013/2014


Przewodnicząca Rady Rodziców            - Danuta Jakubik

Zastępca Przewodniczącego                  – Bożena Gomółka

Skarbnik                                                      –   Danuta Ładna

Sekretarz                                                    – Jolanta Chud

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   –  Katarzyna Kowalczyk

Członek Komisji Rewizyjnej                  –  Elżbieta Zakrzewska-Oksiejuk

Członek Komisji Rewizyjnej                  –  Renata Wardziak

Członek Rady Rodziców                         –  Agnieszka Jurek

Członek Rady Rodziców                         – Agnieszka Kot 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Publicznego Gimnazjum

 im. K. K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy w roku szkolnym 2013/2014


Przewodnicząca Rady Rodziców            - Danuta Jakubik

Zastępca Przewodniczącego                  – Bożena Gomółka

Skarbnik                                                      –   Danuta Ładna

Sekretarz                                                    – Jolanta Chud

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   –  Katarzyna Kowalczyk

Członek Komisji Rewizyjnej                  –  Elżbieta Zakrzewska-Oksiejuk

Członek Komisji Rewizyjnej                  –  Renata Wardziak

Członek Rady Rodziców                         –  Agnieszka Jurek

Członek Rady Rodziców                         – Agnieszka Kot 

Rada Rodziców 2012/2013


Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Publicznego Gimnazjum

im. K. K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy w roku szkolnym 2012/2013

 

Przewodnicząca Rady Rodziców           - Anna Mróz

Zastępca Przewodniczącego                  – Małgorzata Nast

Skarbnik                                                  –   Izabela Sokół

Sekretarz                                                 – Agnieszka Nast

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   – Dorota Hetman

Członek Komisji Rewizyjnej                – Danuta Ładna

Członek Komisji Rewizyjnej                – Agata Korólczyk

Członek Komisji Rewizyjnej               – Teresa Siedlanowska

Członek Komisji Rewizyjnej               – Anna Gomółka