Bezpieczeństwo uczniów w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy

         W odpowiedzi na komunikat Kuratorium Oświaty w Lublinie w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy przeprowadzono radę pedagogiczną na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych .         

            Pan dyrektor zobowiązał wychowawców do przekazania informacji rodzicom na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie naszej szkoły oraz osób i instytucji, do których można zgłosić się z prośbą o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej.                                                                                 

Ponadto  wychowawcy przeprowadzają  godziny wychowawcze z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. W ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami zostaną zainstalowane anonimowe skrzynki na sygnały od rodziców i uczniów.

Można również skorzystać z dokumentu: „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecenia profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.” , który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/