Konsultacje z doradcą zawodowym

Serdecznie zapraszamy

uczniów klas III gimnazjum oraz zainteresowanych rodziców tych uczniów

na konsultacje z doradcą zawodowym Panem Jarosławem Osakiem,

które odbędą się 07.05.2019 od godziny 8.00 w szkole.

Szczegółowych informacji dostarczy szkolny doradca zawodowy.