Powiatowy konkurs matematyczny

W piątek 29 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się trzecia edycja Powiatowego Dnia Matematyki pod hasłem „Matematyka jest miarą wszystkiego”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. Współorganizatorami wydarzenia był Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Podstaw Techniki i Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Uczennica klasy III B Patrycja Komoń zajęła w konkursie III miejsce.

Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Renata Adamowicz.

Serdecznie gratulujemy!!!