Finał konkursów przedmiotowych

SUKCES W KONKURSIE CHEMICZNYM

Cezary Borysiuk, uczeń klasy III b zdobył tytuł LAUREATA w Konkursie Chemicznym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ucznia do konkursu przygotowywała Pani mgr Beata Giza.

Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (w tym przypadku części przyrodniczej) uzyskując 100 % punktów.