V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rosja w zwierciadle symboli architektury”

Na przełomie października i listopada roku szkolnego 2018 / 2019 odbył się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rosja w zwierciadle symboli architektury” organizowany przez Centrum Języka i Kultury rosyjskiej UMCS w Lublinie.  Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży kultury rosyjskiej, w tym – zabytków architektury w Rosji oraz kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.

W tym roku szkolnym konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Nadesłano 252 prace. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 17 uczniów, w tym 10 ze szkoły podstawowej z klas VI – VIII oraz 7 uczniów klas III gimnazjum. Uczestnicy dowolną techniką przedstawili swoje wyobrażenie na temat pomników architektury Rosji i wykonali piękne prace plastyczne, które przesłaliśmy do Lublina.

Komisja Konkursowa oceniając prace brała pod uwagę następujące kryteria: - technika pracy, - oryginalność (pomysł na przedstawienie tematu), - estetyka wykonania, - zgodność z celami konkursu. Jury ogłosiło wyniki 07 grudnia 2018 r. Wśród laureatów znalazły się:

  • II miejsce – Agnieszka Dzida (klasa VIII B), praca pt.: „Zamglony Plac Czerwony”
  • III miejsce – Angelika Grodzicka (klasa III B), praca pt.: „Muzeum architektury drewnianej w Suzdalu”
  • Wyróżnienie – Kamila Kulik (klasa III C), praca pt.: „Moskiewski Kreml”

Laureaci wraz z opiekunem nauczycielem języka rosyjskiego p. Justyną Multan zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród, które odbyło się 14 grudnia 2018 r. w Centrum Języka i Kultury rosyjskiej UMCS w Lublinie.