NASZ ŚLAD W KAPSULE CZASU

Przedstawicielki SU gimnazjum – Martyna Lecyk, Natalia Kot, Katarzyna Musiatowicz i Katarzyna Zgorzałek uczestniczyły 4 października 2018 r. w Uroczystej Sesji Rady Powiatu Radzyńskiego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która miała miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim.

 

Ważnym wydarzeniem podczas tej uroczystości było wmurowanie w budynku I LO Kapsuły Czasu zawierającej różne włożone do niej przedmioty – symboliczne znaki naszych czasów. Hermetycznie zamknięta Kapsuła ma przetrwać 100 lat, przekazując potomnym nasze przesłanie. W Kapsule znalazł się między innymi „List do przyszłych pokoleń”, który został własnoręcznie podpisany przez wszystkich uczestników sesji.

Podczas sesji Katarzyna Zgorzałek otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim „List do prawnuka”. Wyróżnione prace także znalazły się w Kapsule Czasu. List napisany przez Kasię będzie można również przeczytać w najbliższym czasie w lokalnej prasie.